Virtuální prohlídky

Boj s pandemií
Nezapomeneme
Sametové vzpomínky
Spolek W&ART z.s. je nezisková organizace, která byla založena v roce 2011 a sdružuje zájemce o tradice, umění a cestování. Cílem je podpora a propagace umění ve spojení s regionální turistikou.
Od roku 2014 pořádal spolek každoročně pochůzkovou akci po pražských galeriích s prezentací regionálních vinařů a regionální turistiky. V roce oslav 100. výročí Československa byla akce významně rozšířena a byla první velkou oslavu tohoto výročí v Praze pro veřejnost. Vzhledem k úspěchu akce založil spolek v roce 2018 novou tradici Českosloveských festivalů, které slaví tradice, kulturu, řemesla, gastronomii a především česko – slovenskou vzájemnost.

Spolek především podporuje:

  • regionální cestovní ruch
  • mladé umělce – nové a netradiční  trendy v umění
  • umělecké instituce a regionální umění ve všech jeho formách
  • organizaci společenských akcí regionálního i celorepublikového významu
  • charitativní aktivity a projekty společenské odpovědnost
  • mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, gastronomie a cestovního ruchu
  • rozvoj československého přátelství. Chceme stavět na historických kořenech, především ale rozvíjet osobní vztahy mezi Čechy a Slováky, jak v osobní, tak oficiální a případně i v odborné rovině

Spolek pořádá:

  • společenské akce regionálního i celorepublikového významu veřejné
  • oslavy a akce, které propagují činnosti v souladu s účelem spolku