Výstava Sametové vzpomínky

Přihlašovací formuláře

Regionální kolo

Regionální kolo probíhá ve vybraných městech kraje, pod které škola spadá.

Podmínky pro účast:

 • Doporučený formát plošné práce – 80 × 60 cm
 • Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora za podmínky použití různých technik. Práce, u kterých může dojít ke snížení kvality během transportu a při manipulaci musejí být zafixovány

Pro organizované účastníky krajem v uměleckých školách a organizacích:

 1. Vytvoření prací a do 25. 10. 2019 jejich doručení školou na kontaktní adresu (kraje, města) na regionální úrovni
  • Statutární zástupce školy musí před odesláním děl k soutěži vyplnit a odeslat přihlášku do soutěže, jejíž součástí je i souhlas s podmínkami účasti a průvodku pro označení výtvarných prací. Odkaz na vyplnění průvodky Vám bude zaslán na zadaný e-mail po dokončení registrace. Všechny tyto formuláře je třeba vyplnit v elektronické podobě.
  • Průvodka obsahuje tyto informace:
   Jméno a příjmení autora
   E-mail a telefon
   Fotografie díla
   Název díla
   Popis díla
   Technika, jakou bylo dílo vytvořeno
  • Počet prací zaslaných ze škol může být omezen podle požadavků kraje (města)
  • Prosíme pedagogy, aby věnovali maximální pozornost při výběru prací do regionálního kola
 2. Při odesílání děl uveďte na zadní stranu díla (štítkem):
  • název a adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město, e-mail)
  • Jméno osoby odpovědné za koordinaci na škole (adresa, e-mail a mob.tel.)
 3. Do 5.11. vyhodnocení prací a jejich rozdělení krajem (městem):
  • Nominace a odeslání 30 děl na festival Sametové vzpomínky, a to poštou na adresu Vína a umění z.s. nejpozději do 12. 11. 2019
  • Výběr těch prací, které v daném kraji (městě) zůstanou pro účely regionální výstavy.

Účastník/škola dává souhlas s tím, že budou jeho díla vystavována na akci Sametové vzpomínky v galeriích a na Novoměstské radnici a následně také součástí zahraniční výstavy. Vybraná díla zobrazíme také ve virtuální galerii na webových stránkách www.wineart.eu.

Pro zájem o zapojení do případné aukce a pro bližší informace nás můžete kontaktovat
zde.

Festivalové kolo

4. ročník festivalu WINE&ART PRAGUE s názvem Sametové vzpomínky proběhne 22. – 23. 11. 2019. Na pochůzkové trase budou v určených galeriích vystaveny vybrané práce.

Vernisáž výstavy Sametové vzpomínky se uskuteční v prostorách Novoměstské radnice. Výstava v galerii na Novoměstské radnici pak potrvá až do 19. 12. 2019.

Započetím festivalu se rovněž zahajuje hlasování veřejnosti o nejlepší umělecké dílo. Hlasování bude probíhat skrze webové stránky wineart.eu až do 23.11.2019 23:59 hodin. Výsledky budou na našem webu zveřejněny do 30.11.2019 23:59 hodin a ve stejný čas budou autoři kontaktováni, a to prostřednictvím kontaktního údaje, který uvedli v přihlášce.

Nejpozději do 17. 12. 2019 budou zaslána ocenění autorům vítězných prací z festivalového kola.

Podmínky pro účast:

 • Doporučený formát plošné práce – 80 × 60 cm
  Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora za podmínky použití různých technik.
 • Práce, u kterých může dojít ke snížení kvality během transportu a při manipulaci musejí být zafixovány

Pro individuální účastníky, kteří nejsou organizováni:

 1. Individuální zájemci, kteří se nepřihlašují prostřednictvím školy, musí poslat přihlašku k účasti nepozději do 25. 10. 2019. Součástí přihlášky je i  souhlas s podmínkami účasti ve výstavě. Dále je zapotřebí řádně vyplnit průvodku k dílu. Odkaz na vyplnění průvodky bude zaslán na zadaný e-mail po dokončení registrace. Všechny tyto formuláře je třeba vyplnit v elektronické podobě. V případě osob mladších 18 let musí být do přihlášky uveden kontakt na zákonného zástupce mladistvého.
 2. Pří splnění podmínek zájemce obdrží e-mailem vyrozumění o přijetí přihlášky.
 3. Při kladném vyrozumění pak musí doručit práci do sídla společnosti do 12. 11. 2019 a to výhradně ve stanovený den a čas, jinak nebude práce přijata.
 4. Na zadní straně díla musí být z organizačních důvodů také nalepen štítek se jménem a příjmením autora a kontaktní údaj, na který budou později zaslány informace o případném ocenění (e-mail/telefon).

Školy, které nebudou součástí regionální výstavy pořádané krajem:

 1. Díla musí být zaslána do 5.11.2019 na adresu společnosti Víno a umění, z.s., kde je následně vyhodnotí festivalová porota a vybere ty, které se festivalu a následné výstavy zúčastní
 2. Statutární zástupce školy musí před odesláním děl k soutěži vyplnit a odeslat přihlášku do soutěže, jejíž součástí je i souhlas s podmínkami účasti a průvodku pro označení výtvarných prací. Odkaz na vyplnění průvodky bude zaslán na zadaný e-mail po dokončení registrace. Všechny tyto formuláře je třeba vyplnit v elektronické podobě.
 3. Při odesílání děl uveďte na zadní stranu díla (štítkem):
  název a adresu školy či organizace, která práce posílá (IČO organizace, název školy, ulice, PSČ, město, e-mail)
  Jméno osoby odpovědné za koordinaci na škole (adresa, e-mail a mob.tel.)
 • Průvodka obsahuje tyto informace:
  • Jméno a příjmení autora
  • E-mail a telefon
  • Fotografie díla
  • Název díla
  • Popis díla
  • Technika, jakou bylo dílo vytvořeno

Prosíme pedagogy, aby věnovali maximální pozornost při výběru prací do regionálního kola

Účastník/škola dává souhlas s tím, že budou jeho díla vystavována na akci Sametové vzpomínky v galeriích a na Novoměstské radnici a následně také součástí zahraniční výstavy. Vybraná díla zobrazíme také ve virtuální galerii na webových stránkách www.wineart.eu.

Pro zájem o zapojení do případné aukce a pro bližší informace nás můžete kontaktovat
zde.

Pro organizované účastníky krajem v uměleckých školách a organizacích:

 1. Vyhodnocení prací porotou a doporučení účasti vybraných prací ve festivalovém kole
  Termín: do 17. 11. 2019
 2. Práce do festivalového kola zasílejte na adresu: Víno a umění z.s., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1

Zahraniční kolo

Zahraniční výstavy Sametové vzpomínky proběhnou prostřednictvím zahraničních zastoupení České republiky v průběhu roku 2020.

Podmínky pro účast:

Výběr prací pro zahraniční etapu výstavy Sametové vzpomínky provede porota z děl vystavených na festivalu, a to do 6. 12. 2019.

Parametry pro zadání práce 

Hlavní téma: 

Jak vnímám sametovou revoluci

Podtémata:

události
osobnosti
barvy sametové revoluce

Typy výtvarných technik:

kresba, malba

grafika

kombinovaná technika

Oceně

Ocenění budou udělována za 3 práce v každé kategorií. Oceněné práce zároveň automaticky postupují do třetího – zahraničního – kola výstavy.

Věkové kategorie:

 1. Děti do 15 let
 2. Studenti středních uměleckých škol / osoby ve věku 15 – 19 let
 3. Studenti vysokých uměleckých škol / osoby ve věku 19 – 26 let

 V 1.kategorii jsou ocenění následovná:

 1. místo – 3 000 czk
 2. místo – 2 000 czk
 3. místo – 1 000 czk

Ve 2.kategorii jsou ocenění:

 1. místo – 5 000 czk
 2. místo – 3 000 czk
 3. místo – 2 000 czk

Ve 3.kategorii jsou ocenění:

 1. místo – 10 000 czk
 2. místo – 7 000 czk
 3. místo – 5 000 czk