BOJ S PANDEMIÍ

Organizátoři, kterými jsou Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. v partnerství se Svazem měst a obcí České republiky, pod záštitami předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Roberta Plagy a Asociace krajů České republiky, vyhlašují tříetapovou československou výtvarnou přehlídku s názvem ”BOJ S PANDEMIÍ” k uctění těch, kteří v každodenním životě dělali, resp. dělají maximum, případně obětovali své zdraví a v některých případech i životy pro to, aby dopady celosvětové pandemie byly pro občany naší země co nejmenší. Děti ze základních škol, studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol v České a Slovenské republice, ale i individuální zájemci, se mohou zapojit a tvořit díla na zadání:

“NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ”

nebo

“JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ“

Ti nejúspěšnější budou oceněni a jejich díla budou představena na výstavách BOJ S PANDEMIÍ nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Hlavním cílem výtvarné přehlídky je dát impuls mladým lidem, ale i dalším umělcům, k zamyšlení nad vlnou pomoci potřebným lidem v regionech či nad dramatickými situacemi při záchraně zdraví a životů. Předpokládáme tvorbu spojenou a inspirovanou útlumem společenského života, smutkem z osamělosti, nemoci či dokonce ze ztráty blízkého člověka. Stejně tak očekáváme zachycení projevů radosti z úspěchů, uzdravení, či ze shledání odloučených lidí. Výtvarná přehlídka přináší i možnost zachytit změny v běžném životě, které pandemie přinesla.

Jsou stanoveny čtyři věkové kategorie (věk dovršený v roce 2020):

 • A) do 10 let
 • B) do 15 let
 • C) do 19 let
 • D) do 26 let V rámci československého kola budou oceněni vždy v každé kategorii nejúspěšnějších autoři  děl, přičemž finanční odměny na ceny věnuje Burzovní nadace Českomoravské komoditní burzy Kladno. 


ZADÁNÍ pro práci je na DVOJÍ TÉMA: 


1. NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ

Podtémata: 

 • pomoc potřebným
 • v první linii

2. JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ

Podtémata

 • v mé rodině
 • život venku, či ve škole

Technika: 

 • kresba
 • malba
 • grafika
 • kombinovaná technika

Doporučený rozměr 70 x 50

Výtvarná přehlídka BOJ S PANDEMIÍ bude mít TŘI ETAPY: 

 • regionální etapu – výstavy krajské, městské či ve svazcích obcí
 • československou výstavu v Praze spojenou, podle bezpečnostní situace, i se sympoziem 
 • BOJ S PANDEMIÍ
 • zahraniční výstavy

Termín nejpozdějšího odevzdání prací elektronickou formou je stanoven na 20.4.2021 – přes formulář na worldart.cz, či zasláním na e-mailovou adresu soutez@worldart.cz, na stejnou e-mailovou adresu směřujte i Vaše případné dotazy k výtvarné přehlídce.

Termín vyhlášení a ocenění nejlepších prací ve čtyřech věkových kategoriích a nejúspěšnějších škol, krajů, měst a svazků obcí v rámci československé výstavy BOJ S PANDEMIÍ bude stanoven podle bezpečnostní situace v roce 2021 a stejně tak termíny zahraničních výstav, které proběhnou prostřednictvím zahraničních zastoupení České republiky.