O nás

Spolek W&ART z.s. je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 2011.  Cílem naší činnosti je podpora a realizaci veřejně prospěšných programů, projektů a akcí. Svými projekty rozvíjíme občanské aktivity, podporujeme a propojujeme organizace poskytující obecně prospěšné služby. Naše aktivity vytvářejí veřejnou platformu, v rámci, které jsou představována a veřejně diskutovaná aktuální témata napříč českou i evropskou společností. Významné místo zde zastupují aktivity zaměřené na děti a mládež, žáky a studenty. Aktivně podporujeme formát občanské společnosti s jejími právy i odpovědností, a zároveň rozvíjíme kulturní a společenské hodnoty vzájemného porozumění, tolerance a respektu.

Věnujeme se oblastem různým oblastem, které vzájemně kooperují a doplňují se. 

Rádi navazujeme spolupráci s novými partnery a rozšiřujeme platformu vzájemného propojování v rámci jednotlivých projektů nebo zahájení nových významných aktivit v ČR i v zahraničí.