Všeobecné podmínky

Práce s osobními údaji

W&Art plně naplňuje pravidla nakládání s osobními údaji (pravidla GDPR)

Podmínky pro nakládání s úspěšnými  pracemi a jejich následné  užití:

Podmínky pro nakládání s úspěšnými  pracemi a jejich následné  užití: 

První selekce a výběr prací pro výstavy provádí odborná porota na základě elektronicky registrovaných prací. 
Úspěšní účastníci, resp. školy, které práce přihlásily, doručují  pouze vybrané práce na určenou adresu na vlastní náklady do stanoveného termínu. 

Na výstavách v tuzemsku, v zahraničí i ve virtuální galerii bude vždy uveden autor. 

Organizátoři výtvarné přehlídky si vyhrazují právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, pro jejich reprodukce v tisku, pro akce na podporu dalších výtvarných přehlídek  a pro charitativní akce. Zaslané práce se nevracejí.