Evropa 2050

V rámci naší činnosti se dlouhodobě věnujeme významným tématům historie a současnosti prostřednictvím výtvarných soutěžních přehlídek, které umožňují mladé generaci prostřednictvím umění představovat široké veřejnosti její pohled na dané téma. (historie akcí)   K prvotním výstavám byly postupně přiřazeny další aktivity – konference, sympozia, diskusní fóra, edukativní programy, aj.

V roce 2022 jsme se zaměřili na aktuální témata budoucnosti Evropy v roce 2050 z pohledu dnešní mladé generace a propojili naše aktivity s předsednictvím ČR v Radě EU.

Projekt Evropa 2050 se tímto stal projektem nejen uměleckým a vzdělávacím, ale díky nově vzniklým aktivitám, které uvítali žáci a studenti nejen v ČR, také projektem oficiální diskusní platformy dnešní mladé generace.

Vytváříme prostor, ve kterém se mohou děti i mládež, žáci i studenti vyjadřovat a sdělovat své názory. Zároveň zajišťujeme, aby tento jejich hlas byl slyšet a dostal se na místa, kde bude také s respektem akceptován. 

Projekt Evropa 2050 je koncipován jako dlouhodobě udržitelný, časosběrný a jeho záměrem je aktuálně reagovat na změny, kterými Evropa prochází, a které se významným způsobem dotýkají dnešní mladé generace i podmínek jejího budoucího života v rámci Evropy, kterou vnímají jako své místo pro život dnes i v budoucnosti, kdy budou dospělí. Pomocí tohoto projektu děti a mládež nejen sdílejí své názory, sny a vize, ale také si aktivně přihlašují k realizačním aktivitám, které z tohoto dialogu vznikají. Tvůrčí a seberealizační potenciál projektu se promítá do jednotlivých aktivit a akcí, které jsou aktuálně připravovány.

K projektu se v roce 2022 připojili aktivně zástupci z dalších 15 zemí.   Tímto se projekt Evropa 2050 stal projektem evropským a dynamicky se rozvíjejícím. 

Seznamte se s projektem Evropa 2050.