Virtuální prohlídka NEZAPOMENEME

Vstupné na virtuální prohlídku výtvarné přehlídky NEZAPOMENEME je dobrovolné

a bude sloužit na úhradu již vydaných nákladů na projekt NEZAPOMENEME a stejně tak i Váš případný sponzorský dar, jenž bychom dále využili i na další pokračování projektu NEZAPOMENEME. Připravuje se jeho další rozvoj jak v tuzemsku, tak i ve světě prostřednictvím zahraničních výstav NEZAPOMENEME. 

č. účtu 6849324001/5500

Pokud nám spolu s úhradou poskytnete Vaše kontaktní informace, pošleme Vám potvrzení o výši vstupného, resp. o výši sponzorského daru prostřednictvím neziskové organizace W&ART, z.s. , která projekt iniciovala a realizuje.