Zvládne to planeta Země?

Zvládne to planeta Země?

Strach z nemoci v protikladu k radosti (zpěvu, přírodě)


Kod: .
Použitá technika: Kresba
Kategorie: do 15 let
Škola: Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140
Kraj: Královéhradecký kraj
Město: Hradec Králové Zpět