Život za sklom

Život za sklom

Dielo je inšpirované súčasnou situáciou na Slovensku, kedy je zakázané chodiť na detské ihriská. Je ťažké deťom vysvetliť prečo nemôžu ísť na ihrisko alebo za kamarátmi a nejedným rodičom sa naskytne práve takýto pohľad.


Kod: .
Použitá technika: Počítačová grafika
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět