Vězněné děti

Vězněné děti

Plačící dívenka při odsunu


Kod: 119.
Použitá technika: kresba tužkou
Kategorie: do 15 let
Škola: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava -Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský kraj
Město: Ostrava-město Zpět