V prvej línii

V prvej línii

Dielo zobrazuje portrét zdravotnej sestry, ktorá každodenne pomáha v boji proti pandémii.


Kod: .
Použitá technika: Perokresba
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: FMK UCM v Trnave
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět