V mojom vnútri

V mojom vnútri

Obraz V mojom vnútri predstavuje moje emócie a myšlienky, ktoré prežívam už niekoľko mesiacov. Všetko to začalo karanténou, ktorej podnetom bolo zobraziť všetko, čo cítim bez slov, len pomocou plátna a farieb. Hlavným objektom je dievča s pichliačami. Dievča predstavuje mňa samú v odlišnej podobe. Pichliače, ktoré ma na tele, sú akousi sebaobranou. Ďalej divoká voda, v ktorej neviem plávať a nakoniec ruky symbolizujúce moje strachy: Strach z osamelosti, strach zo stereotypu, strach z budúcnosti, strach z robenia dôležitých rozhodnutí, strach zo sveta vonku, strach zo zmien, strach, že sa to nikdy neskončí. Tieto ruky (strachy) sa ma snažia potopiť a poddať sa negatívnym emóciam, no pichliače reprezentujú moju silnejšiu stránku, ktorá hlboko vo vnútri vie, že všetky negatívne emócie sú dočasné a skôr či neskôr bude lepšie.


Kod: .
Použitá technika: Akryl
Kategorie: 15 až 18 let
Škola: Súkromná škola umeleckého priemyslu
Kraj: Slovensko
Město: Zpět