Uvěznění

Uvěznění

Rychle se šířící koronavirus, nás všechny uvěznil do bublin, oddělující nás od světa a našich blízkých.


Kod: .
Použitá technika: Kresba tužkou
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o.
Kraj: Královéhradecký kraj
Město: Hradec Králové Zpět