Tajemství Anny Frankové

Tajemství Anny Frankové

A. Franková si za 2. sv. války tajně psala deník. Byl pro ni v tom vá- lečném šílenství jakýmci „paralel- ním světem“, bezpečným útočiš- těm. Na obrázku Anna vystupuje ze svého deníkového úkrytu, v němž přežila válku i vlastní smrt.


Kod: 110.
Použitá technika: tuš a akvarel
Kategorie: 15 až 18 let
Škola: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola V. Hollara Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Město: Hlavní město Praha Zpět