Svět za zdí

Svět za zdí

Pokusila jsem se vystihnout, jaký byl rozdíl v životě doma a venku, ten smutek prázdných ulic


Kod: .
Použitá technika: Kresba fixou
Kategorie: do 15 let
Škola: Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140
Kraj: Královéhradecký kraj
Město: Hradec Králové Zpět