Strom harmonie

Strom harmonie

Jedná se o zobrazení stromu jako symbol společnosti, jehož pravá část se nachází v rudém, ponurém prostředí, dále je tato část stromu holá, což značí negativní dopad pandemie. Pravá polovina se nachází v zeleném, živém prostředí, strom je rozkvetlý, což značí pozitivní dopad pandemie. Celé dílo zobrazuje, že nynější situace má zároveň pozitivní i negativní dopad na celou společnost, a že oba tyto aspekty jsou v harmonii.


Kod: .
Použitá technika: olejový pastel, grafitová tužka, vodovky
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o.
Kraj: Královéhradecký kraj
Město: Hradec Králové Zpět