Spútaná v prázdnote

Spútaná v prázdnote

Dielo reaguje na súčasnú situáciu a dianie vo svete formou subjektívneho pohľadu autora. Obraz už na prvý pohľad evokuje prázdnotu, neistotu, samotu, chaos, depresiu a beznádej. Práve tieto emócie sú v pohľade autora každodenným bojom mnohých ľudí z viacerých dôvodov. Absencia interakcie medzi ľuďmi, obmedzený rozvoj človeka či už z psychickej, fyzickej, odbornej stránky či pocit bezmocnosti je hlavným dôvodom týchto útrap. Dielo bolo vytvorené ako následok psychického rozpoloženia autora a ako okamžitá vízia obrazu svojich myšlienok. Osamelá útla dievčina s putami na rukách, ktorá sa akosi stráca vo „veľkosti“ priestoru rozpráva emócie sama za seba. Zároveň sa jej črtá obraz minulosti a stráca sa jej pred očami. Obraz má mať výpovednú hodnotu, ktorú si určí pozorovateľ sám.


Kod: .
Použitá technika: Olejové farby na plátne
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry a dizajnu
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět