Sir Nicholas Winton

Sir Nicholas Winton

Pocta člověku, který zachránil mnoho židovských dětí před smrtí a dal jim naději na nový lepší život.


Kod: 102.
Použitá technika: Kombinace technik - kresba tužkou, lakový fix
Kategorie: 15 až 18 let
Škola: Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov
Kraj: Ústecký kraj
Město: Chomutov Zpět