Sám sebe väzňom

Sám sebe väzňom

Toto dielo znázorňuje dnešnú smutnú realitu, ktorá sa ešte viac prehĺbila aj kvôli opatreniam spojených s pandémiou. Trávime oveľa viac času doma a svoj voľný čas venujeme mobilným, či iným zariadeniam. Obraz je kritikou spoločnosti, ktorá svoje životy žije viac na sociálnych sieťach ako v reálnom živote. Stávame sa akoby väzňami a otrokmi sociálnych sietí, na ktorých trávime svoj voľný čas každý deň.


Kod: .
Použitá technika: Maľba akrylom
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět