Rozmanitá Európa

Rozmanitá Európa

Kod: .
Použitá technika: Maľba a kresba
Kategorie: 15 až 18 let
Škola: GBZA- Bilingválne Gymnázium Žilina
Kraj: Slovensko
Město: Zpět