Predstavacestovania v budúcnosti

Predstavacestovania v budúcnosti

Kod: .
Použitá technika: Temperová maľba
Kategorie: 15 až 18 let
Škola: ZUŠ-VO Kováčska 43, 04001 Košice
Kraj: Slovensko
Město: Zpět