Prázdnota

Prázdnota

Dielom sa snažím poukázať na odlúčenie od rodín, známych, kamarátov a aký vplyv to má na mňa samotného, ale aj na mnohých ďalších ľudí.


Kod: .
Použitá technika: Počítačová grafika
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět