Portrét

Portrét

Pro toto komlikované téma, jež je zatížené mohutnými nánosy společenských traumat a kontroverzí, které se mnohdy stává až tabu, jsem zvolil pokud možno co nejprostší, zároveň dost razantní motiv, a to portrét mrtvého člověka. Celý Holocaust se točí výrazně kolem motivu tyranie a smrti. Proto bylo mým záměrem divákovi zprostředkovat pokud možno co nejbezprostřednější pohled na smrt skrz tuto její fyzickou, hmatatelnou a syrovou podobu.


Kod: 90.
Použitá technika: Olej na desce
Kategorie: 15 až 18 let
Škola: VOŠUP a SUPŠ Praha 3
Kraj: Hlavní město Praha
Město: Hlavní město Praha Zpět