ONLINE ALE SPOLU

ONLINE ALE SPOLU

Ilustrácia zobrazuje typický každodenný stereotyp členov jednej domácnosti počas domácej karantény počas pandémie, oddelenie od vonkajšieho sveta, rovnako ako aj nádej v zlepšenie situácie, ktorú predstavújú všetci ochotní pomôcť.


Kod: .
Použitá technika: Kombinácia ručnej kresby a digitálnej kresby na grafickom tablete.
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Fakulta architektúry a dizajnu, STU, Bratislava
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět