Novodobý piknik

Novodobý piknik

Dielo znázorňuje novodobú rodinku, ktorá sa vybrala na piknik. Nakoľko čelíme pandémií, rodinka má rúška, avšak aj keď sú spolu, každý akoby bol na mieste sám za seba. Otec fotí selfie, deti sa hrajú na notebooku a neužívajú si pobyt v prírode. Je to aj taká kritika dnešnej konzumnej spoločnosti a zavedenie nových štandardov.


Kod: .
Použitá technika: Novinová koláž
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět