Nedeľné popoludnie v nákupnom centre v roku 2020

Nedeľné popoludnie v nákupnom centre v roku 2020

Autorkiným inšpiračným východiskom bolo postimpresionistické dielo od Georga-Pierra Seurata z roku 1859-1891 s názvom Nedeľné popoludnie na ostrove La Grande Jatte, ktoré bolo realizované na princípe juxtapozičného ukladania farieb vedľa seba vzťahujúce sa k štýlu pointilizmus. Tento obraz autorka transformuje do dnešnej doby, kedy nedeľné popoludnie v prírode v 19. storočí nahrádza 21. storočie, v rámci ktorého sa globálne preferuje svet konzumu a lacnej zábavy v nákupných centrách považovanej za vysokú, ,,tú pravú“ kultúru. Dielo je vytvorené na základe viacerých fotografií ľudí v nákupnom centre (City Arena v Trnave), z ktorých je kolážovitým princípom, hybridizáciou foriem, vytvorený jeden kompaktný obraz. Autorka pracuje podobne ako Seurat, ktorý toto dielo vytvoril z päťdesiatich skíc následne poskladaných vo svojom ateliéri do jedného obrazu. Seurat zobrazuje Parížanov, ktorí v nedeľu odpočívajú na malom ostrove Grand Jatte uprostred Seiny, pričom poukazuje na ich spoločenský status a vytvára akýsi prierez všetkých spoločenských vrstiev (vojaci, veslári, mešťania…), ktoré reprezentuje dobová móda. Naproti tomu autorka v tomto diele zobrazuje ľudí nosiacich rúška kvôli pandémie COVID-19 a takisto aj slobodu v obliekaní, ktorá už nepodlieha dobovým kánonom ako kedysi v 19. storočí. Táto sloboda v obliekaní však vyústila do nadmernej produkcie šatstva preťažujúcej našu planétu a do nezmyselného preferovania fast fashion trendov, ktoré sú každodenne k dispozícií v takýchto nákupných centrách. Zároveň autorka zobrazuje niekoľkogeneračný rozdiel (starenka na invalidnom vozíku, muž v strednom veku, tínedžeri, pubescenti či malé deti), pričom poukazuje na ľahostajnosť ľudí pohltených modernými technológiami a neustálou rýchlosťou súčasnej doby, kde sa jeden človek o druhého nezaujíma, ale sleduje iba svoj horizont.


Kod: .
Použitá technika: akryl na plátne s rozmermi 180 x 85 cm
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět