Naše doba

Naše doba

Vyjadřuji, co vše je jiné a nezvyklé v této době


Kod: .
Použitá technika: kresba
Kategorie: do 15 let
Škola: Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140
Kraj: Královéhradecký kraj
Město: Hradec Králové Zpět