Mrazivý pohled

Mrazivý pohled

V tomto díle jsem chtěla vyjád-
řit pocit strachu, ztráty naděje a pocit pohledu na svých vlastních zádech. Ten pocit, který lidi pro- žívali v této těžké době každoden- ně. Dílo zobrazuje mladou dívku, jejíž úbor nám říká o tom, že je vězněna v koncentračním táboře. Pokusila jsem se o ztvárnění silné emoce ve tváři holčičky, aby s ní divák mohl soucítit. Nad ní může- me vidět Židovskou hvězdu, jakož to byla rasa, která v té době byla nejvíce pronásledována. Zobra- zené oči mají vyvolat pocit sledo- vanosti a kontroly. Jedny sledují diváka, druhé sledují ji.


Kod: 68.
Použitá technika: akvarel (+ detaily : bílé gelové pero)
Kategorie: 15 až 18 let
Škola: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola V. Hollara Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Město: Hlavní město Praha Zpět