Miestnosti

Miestnosti

Koncept- miestnosti predstavuje rôzne pocity a stavy každého človeka počas pandémie zobrazené v škatuliach, v ktorých sme celý tento čas pouzatváraní. Samota, občasné šťastie, nádej či smútok. Každá miestnosť vyjadruje niečo iné, a je len na pozorovateľovi ako každú miestnosť pochopí. Škatule sú spojené pomocou klincov, ktoré symbolizujú to, že sme sa stali priklincovanými k našim elementárnym istotám.


Kod: .
Použitá technika:
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět