Marie Schmolková

Marie Schmolková

Portrét humanitární pracovnice židovského původu, která ve 30. letech 20. století zachránila tisiíce německých Židů před nacistickou zvůlí. Podílela se také na přesunu židovských dětí ze střední Evropy do Velké Británie.


Kod: 60.
Použitá technika: kombinovaná technika
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
Kraj: Plzeňský kraj
Město: Plzeň-město Zpět