Kúsok nádeje

Kúsok nádeje

Táto fotka z internetu ma veľmi dojala, preto som sa rozhodla, že to namaľujem. Patrí úcta takým lekárom, ktorí pracujú zo srdca.


Kod: .
Použitá technika: olej na plátne
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Súkromná umelecká škola priemyslu, Nitra
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět