Kde sme?

Kde sme?

Deti kráčajú popri nepreniknuteľnom múre do svojho domova?, alebo do svojho väzenia? . Kráčajú v úplnej neistote. Kde to vlastne sú? Žiaria ešte nádejou popri tom šedom múre. Čo ich však čaká, netušia.


Kod: 53.
Použitá technika: tempera+ koláž
Kategorie: do 15 let
Škola: ZŠ s MŠ Štefana Žáryho, Poniky
Kraj: Slovensko
Město: Zpět