Kde kráčame!?

Kde kráčame!?

Deti kráčajú popri plote, nevedia kde, čo s nimi bude, kde sú ich najbližší. Kráčajú v chvate, strácajú hračky…


Kod: 52.
Použitá technika: koláž, tempera – frotáž cez pletivo
Kategorie: do 15 let
Škola: ZŠ s MŠ Štefana Žáryho, Poniky
Kraj: Slovensko
Město: Zpět