Kam zmizely děti?

Kam zmizely děti?

Snažil jsem se vyjádřit, jak nám všem chybí sociální kontakt, který jsme si dříve ani neuvědomovali.


Kod: .
Použitá technika: Kresba pastelko
Kategorie: do 15 let
Škola: Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140
Kraj: Královéhradecký kraj
Město: Hradec Králové Zpět