Jak to vidím já

Jak to vidím já

Život venku


Kod: .
Použitá technika: malba temperou
Kategorie: do 15 let
Škola: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava -Mariánské Hory
Kraj: Moravskoslezský kraj
Město: Ostrava-město Zpět