Čtyři pohledy

Čtyři pohledy

Zpracování ilustrace mého distančního díla v pokoji, připomíná šedý stereotypní režim


Kod: .
Použitá technika: Lavírovaná perokresba
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho
Kraj: Královéhradecký kraj
Město: Zpět