Holokaust očima Anny Frankové

Holokaust očima Anny Frankové

Na tomto díle je vykreslen portrét Anny Frankové se skutečnými událostmi, které se konaly kolem ní celou dobu, kdy Anna psala svůj deník. Ve díle jsem použil dokumentární fotogra e, které ukazuji jak vláda a lidský národ může se mýlit a vést k takovým důsledkům. Kompozičně por- trét Anny se nachází zleva, kde ona upřeně se dívá do nedaleké budoucnosti. Kde na ní čeká jen utrpení.


Kod: 46.
Použitá technika: liner, červená tužka
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola V. Hollara Praha
Kraj: Hlavní město Praha
Město: Hlavní město Praha Zpět