Holocaust očima dětí

Holocaust očima dětí

Obrázek popisuje útrapy dětí odloučených od svých rodičů, jejich sny o krásném barevném světě a domově v období holocausku.


Kod: 43.
Použitá technika: Obrázek vznikl jako koláž výtvarných technik: vodovky, tuš, pastelky, tužka, fix. Toto dílo vzniklo spojením sil žáků 5.třídy ZŠ.
Kategorie: do 15 let
Škola: ZŠ Boršov nad Vltavou
Kraj: Jihočeský kraj
Město: Zpět