Dotyk

Dotyk

Dielo tendenčne poukazuje na zúfalstvo dnešnej doby nakoľko trpí predovšetkým človek ako taký, ktorý má prirodzenú potrebu socialozovať sa a práve táto jeho prirodzená vlastnosť je mu odopretá. Jedinou „vstupenkou“ k socializácii je rúško, ktoré sa stalo symbolom dnešnej doby.


Kod: .
Použitá technika: Tradičná grafika
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět