DOBROVOĽNÍCI

DOBROVOĽNÍCI

Ilustrácia zobrazuje hrdinov pandémie – ľudí, ochotných dobrovoľne prichádzať podať pomocnú ruku pri pravidelnom testovaní, a taktiež niečo, čo sa pre mnohých stalo pravidelnou súčasťou života.


Kod: .
Použitá technika: Kombinácia ručnej kresby a digitálnej kresby na grafickom tablete.
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Fakulta architektúry a dizajnu, STU, Bratislava
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět