Daniel Ľudskosť je krehká

Daniel Ľudskosť je krehká

Kod: .
Použitá technika: kresba maľba
Kategorie: do 15 let
Škola: ZUŠ-VO Kováčska 43, 04001 Košice
Kraj: Slovensko
Město: Zpět