Covid pľúca

Covid pľúca

Covidové pľúca sú spravené z bublinkovej fólie, pretože snímok covidových pľúc ukazuje na pľúcach také bublinky, čo naznačuje jeho poškodenie. V pozadí je vírus vystrihnutý z novinových článkov o pandémií a je dotvorený akrylovými fľakmi. Práca je umiestnená na vrecovine a do pozadia som umiestnila aj tituly z novín. Toto je druhá verzia práce nakoľko sme mali rozdielne názory s vyučujúcou.


Kod: .
Použitá technika: kombinovaná technika
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: FMK UCM v Trnave
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět