Pamätny dom č. 21

Pamätny dom č. 21

Kod: 132.
Použitá technika: linoryt
Kategorie: do 15 let
Škola: Katedra grafiky Fakulta výtvarných umení Akadémia umení v Banskej Bystrici
Kraj: Slovensko
Město: Zpět