Anděl bez křídel

Anděl bez křídel

Chtěl jsem vyjádřit, jak je profese zdravotníků důležitá a jak si jí vážím


Kod: .
Použitá technika: Kresba
Kategorie: do 15 let
Škola: Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140
Kraj: Královéhradecký kraj
Město: Hradec Králové Zpět