Nádej

Nádej

Obraz zobrazuje príchod nového dňa s ktorým prichádza nádej že sa pandémia už skončí. Pri hroboch sú bezduché postavy, ktoré stratili svojich blízkych. Na dve osoby dopadá lúč svetla ktorý im dáva opäť chuť do života. V oblakoch v ľavej hornej štvrtine formátu sú zobrazené duše našich blízkych, ktoré sa na nás pozerajú. Horná polovica formátu pôsobí dojmom života a spodná časť formátu pôsobí dojmom smrti a deprimovanosti, polarita svetov je teda prehodená. Rozmer obrazu je 50x 70 cm.


Kod: .
Použitá technika: Akryl na plátne
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět