Ako pandémiu vidím ja

Ako pandémiu vidím ja

Covid-19 si vyžiadal niekoľko obetí, preto som ju interpretovala ako lucifera, ktorý berie ľudské životy. Kresba bola inšpirovaná dielom: 1595 engraving of Lucifer in an edition of Dante’s Inferno.


Kod: .
Použitá technika: Kresba ceruzkou
Kategorie: 18 až 26 let
Škola: FMK UCM v Trnave
Kraj: Slovensko
Město: Jiné... Zpět