Soutěž BOJ S PANDEMIÍ

Organizátoři, kterými jsou Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. v připravovaném partnerství se Svazem měst a obcí České republiky vyhlašují tříetapovou československou výtvarnou přehlídku s názvem ”BOJ S PANDEMIÍ” k uctění těch, kteří v každodením životě dělali, resp. dělají maximum, případně obětovali své zdraví a v některých případech i životy pro to, aby dopady celosvětové pandemie byly pro občany našich zemí co nejmenší. Děti ze základních škol, studenti středních a vysokých škol v České a Slovenské republice, ale i individuální zájemci, se mohou zapojit a tvořit díla na zadání:
NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ
nebo
JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ

Ti nejúspěšnější budou oceněni a jejich díla budou představena na putovních výstavách “BOJ S PANDEMIÍ” nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Hlavním cílem výtvarné přehlídky je dát příležitost a možnost mladým lidem, ale i dalším umělcům, k zamyšlení nad dramatickými situacemi při záchraně zdraví a životů  či nad zásadními změnami, které pandemie přinesla do běžného života. Těšíme se na tvorbu spojenou a inspirovanou útlumem společenského života, smutkem z osamělosti, nemoci či dokonce ztráty blízkých lidí, ale stejně tak i zachycením projevů radosti z úspěchů, uzdravení či ze shledání odloučených lidí. Výtvarná přehlídka přináší i možnost zachytit změny v běžném životě, které pandemie přinesla.

termín odevzdání prací elektonickou formou do 22.1.2021 – přes formulář na worldart.cz či zasláním na emailovou adresu soutez@worldart.cz

Pokud budou elektronicky přihlášena díla do konce října 2020, mohou být vybrána a vystavena na celostátním setkání starostů v Praze v listopadu 2020, případně na jiných akcích v České a Slovenské republice. Termín vyhlášení a ocenění nejlepších prací ve třech věkových kategoriích bude stanoven podle bezpečnostní situace do konce roku 2020 a stejně tak termíny mezinárodních, regionálních a zahraničních výstav Boj s pandemií , které proběhnou v průběhu roku 2021. 

Případné dotazy směřujte na info@worldart.cz.